.

Vem är jag?

Katarina Hoffmann, fil.kand. med beteendevetenskaplig inriktning. Under många år arbetade jag som universitetsadjunkt i sociologi vid Linköpings Universitet och var också under några år linjeansvarig för informatörutbildningen vid Högskolan i Jönköping. Efter en längre utlandsvistelse (sex år i Japan) kom jag tillbaka till Sverige 1990 och har sedan dess huvudsakligen ägnat mig åt studier och undervisning på olika nivåer. 1994 kom jag första gången i kontakt med Marshall B. Rosenberg och Nonviolent Communication (NVC) eller Giraffspråket som det ofta kallats och har sedan genom åren deltagit i flera kurser med Marshall (ca 20 dagar) och med andra tränare över 50 dagar. Jag har också assisterat andra tränare vid många tillfällen. Hösten 2006 fick jag uppdraget av Center for Nonviolent Communication, CNVC, att fungera som fakta- och översättningsgranskare vid översättningar av NVC- böcker till svenska. 


Jag är certifierad NVC-tränare av Center for Nonviolent Communication i USA.
Tillsammans med Liv Larsson har jag skrivit två böcker som presenteras under fliken ”Böcker”.


Jag behärskar ämnet även på engelska och kan alltså fungera som lärare eller handledare också i ett internationellt sammanhang.


Jag tycker mycket om att undervisa och brinner för att dela med mig av NVC, eller Behovsbaserad Kommunikation som jag också väljer att kalla det, och jag är mycket öppen för att anpassa kurser, studiecirklar eller handledning allt efter Dina behov.