.

Om NVC

 

NVC är förkortning för Nonviolent Communication och är en kommunikationsprocess och ett förhållningssätt till oss själva och andra, som utvecklats av Marshall B. Rosenberg PhD. Giraffen har fått stå som symbol för NVC och länge har processen varit känd som ”Giraffspråket” men ”kärt barn har som bekant många namn”. Jag har valt att kalla det språk jag lär ut, Behovsbaserad Kommunikation, någon annan talar om Empatisk Kommunikation. Giraffen används fortfarande som symbol, för sitt stora hjärta som rymmer känslor och behov, för sin långa, sårbara hals som signalerar ärlighet, och för sin förmåga att skaffa sig överblick. 

Från vår allra första kontakt med omvärlden söker vi gensvar från, eller kontakt med andra, och gör allt vi kan för att få våra medfödda - för alla människor gemensamma - behov tillgodosedda. Omgivningen svarar med att gissa vilka våra behov är och gör allt för att vi ska få det vi behöver. 
Tänk bara på hur vi förhåller oss till nyfödda barn och deras behov. Utan att de kan något speciellt språk, lyckas de ändå oftast förmedla vilka behov de vill ha tillgodosedda.

Men sedan händer det något på vägen. Vi tillägnar oss det språk omgivningen talar, ett språk som kommer att styra våra tankar. De flesta av oss har lärt sig ett språk som utvecklats för att tjäna hierarkiska strukturer, med över – och underordning, rätt och fel, belöningar och bestraffningar, ett språk som oftast inte hjälper oss att uttrycka vilka våra verkliga behov är och som därför oftare hindrar än främjar vår kontakt med vad vi själva och andra behöver. 

För mig handlar Behovsbaserad Kommunikation, NVC på mitt sätt, om att hitta tillbaka till den kontakt med våra egna behov som vi föddes med, så att vi också kan komma i kontakt med dessa medfödda behov hos andra. När vi ser behov hos andra, och känner igen dem som behov vi själva också har kan vi lättare hitta strategier så att alla berörda kan få sina behov tillgodosedda, utan att det uppstår konflikter eller så att pågående konflikter kan få en fredlig upplösning.  

Marshall B. Rosenberg renodlar fyra komponenter som gör det möjligt för oss att kommunicera våra behov på ett sådant sätt att vi kan få dem tillgodosedda utan att ”göra våld” på någon annan. Vi kan använda dessa fyra komponenter för att uttrycka oss ärligt OCH för att lyssna empatiskt på oss själva och andra.
 

 

 

(Läs under fliken ”13 steg” om du är nyfiken och vill veta mer.)


 

 

 

Om NVC Dance Floors

 

 Eftersom vi tar till oss information och ny kunskap på olika sätt har Gina Lawrie och Bridget Belgrave i England utvecklat en egen metod för att lära ut och praktisera NVC. De använder stora färgkodade kort som läggs innanför en ram på golvet (därav namnet Dance Floor, ungefär Dansbana). Genom att man ser korten och rör sig fram och tillbaka på dem engagerar man flera sinnen och får på så sätt extra stöd för minnet vid inlärning av NVC-processen. Även när man lärt sig stegen i processen fungerar den struktur som Dance Floors ger som ett stöd.


Själv kom jag på mig med att stå alldeles ensam på en tunnelbanestation i Londons utkant och praktisera en ”självempatidans”, utan korten, men med en alldeles klar bild av vilka steg som skulle hjälpa mig att komma vidare. Jag avbröt mig abrupt när jag kom på att det ju finns övervakningskameror överallt, skammen grep tag i mig, men även när jag stod stilla i ”väntar-på-tåget-pose” såg jag bilden av ”dansen” för min inre syn och kunde fortsätta min process. 


Det finns flera olika danser, som alla bygger på samma princip, stora färgkodade kort på golvet, innanför en ram. Kanske vill du lära dig att använda NVC för att tina upp en frusen kontakt, kanske vill du kunna ge dig själv empati, komma fram till hur du ska välja mellan två alternativ, ta hand om ditt ”dåliga samvete” eller din ilska eller läka och försonas med något smärtsamt från det förgångna. De olika danserna kan bli ett stöd för dig att göra det.


(Läs under fliken ”Om mig och de 13 stegen” om du är nyfiken och vill veta mer.)


Våren 2013 kommer Bridget och Gina att släppa 6 timmar DVD-film (som jag försett med svensk text), med tre olika danser och verkliga situationer som kursdeltagare bearbetar.

 

ExternalVideoWidget