.

Det här erbjuder jag

Jag älskar att dela med mig av NVC, och jag kan göra det på många olika sätt.

Jag erbjuder kurser, längre eller kortare, för större eller mindre grupper. Traditionell ”föreläsningsform” eller med mycket praktik och grupprocesser. Med eller utan NVC Dance Floors. Jag är också öppen för att initiera studiecirklar!

Jag erbjuder privata konsultationer (Och det fiffiga med NVC är att en relation kan fördjupas och blomstra även om bara den ena parten väljer att lära sig NVC).

Jag erbjuder telefonkonsultationer.                                                                                                                   

Jag medlar vid konflikter.

Hör gärna av dig om du har egna uppslag till kurser eller studiegrupper.