.

13 Steg

 

Jag brukar introducera NVC med hjälp av 13 steg. Det beror säkert på att jag själv gillar struktur, för att få tydlighet. Ofta använder jag NVC Dance Floors 13-stegsdans med färger och rörelse, för att det blir roligare och för att det stimulerar flera sinnen.  

De 13 stegen bygger på Marshall B. Rosenbergs fyra komponenter - använda på tre olika sätt (det blir 12 steg) - och ett steg där vi välkomnar, lyssnar på och översätter dömande tankar.

Målet med de 13 stegen är att skapa kontakt, inåt med sig själv och/eller utåt med någon annan med intentionen att tillgodose behov.

Det händer ofta på kurser att någon deltagare vill ha hjälp med att kommunicera med t.ex. sin chef, eller med någon släkting. Och ofta vet de vad de vill säga också, och då brukar vi börja på steget, att ”ärligt uttrycka ett önskemål”. Vilket steg vi går till därefter beror helt på vad som sker då och där, utan någon i förväg bestämd ordning.

Med de 13 stegen kan man välja att uttrycka sig ärligt, att lyssna empatiskt och att skapa klarhet inåt genom att lyssna på sina egna dömande tankar och översätta dem.